Casals sabaters/ Packaging

En col·laboració amb Estudi Ribaudí i David Damaso.

Skills: Art direction
Client: Casals sabaters